Qui som?

Solidaritat Obrera és una organització de treballadors i treballadores que es defineix anarcosindicalista i, per tant, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària.

Les decisions en Solidaritat Obrera són preses en les assemblees generals d’afiliats del sindicat de ram o seccions sindicals, en els plens de sindicats i en els congressos.

Ens proposem desenvolupar la voluntat d’associació dels treballadors, independentment del seu sexe, raça, nacionalitat, llengua o religió.

L’emancipació dels treballadors, mitjançant la conquesta per ells i elles dels mitjans de producció, distribució i consum i la consecució d’una societat llibertària.

L’eliminació de qualsevol forma d’explotació i d’opressió que atempti contra la llibertat de la persona.

La millora del medi ambient i el desenvolupament econòmic ecològicament equilibrat amb el planeta.

La practica del suport mutu i de la solidaritat entre els treballadors, així com la defensa dels seus interessos socioeconòmics immediats.

Per a aconseguir aquests objectius establirem relacions amb quants organismes obrers afins a nivell estatal i internacional puguin ajudar a la seva consecució, així com utilitzar de manera preferent els mitjans d’acció directa que en cada cas s’estimin convenients, definits en els seus plens i congressos.