Skip to content

NOSALTRES

UNIÓ

Solidaritat Obrera és una organització sindical de classe, que sota els principis de l’anarcosindicalisme, pretenen aglutinar i organitzar el conjunt de la classe treballadora per abordar de manera col·lectiva el conjunt de conflictes i necessitat que giren entorn del món del treball.

ACCIÓ

Entenent el sindicat com una eina de lluita en defensa del conjunt de la classe treballadora i del que representa des d’una perspectiva transversal i crítica; per esdevenir de manera autoorganitzada, ferramenta per a la transformació social.

Solidaritat Obrera aposta per un model mixt, desenvolupant l’acció sindical a partir de les seves seccions sindicals i deixant plena autonomia a aquestes a participar en comitès d’empresa segons el context i l’estratègia que segueixen més beneficis.

AUTOGESTIÓ

Prendre decisions col·lectives a partir de la descentralització i l’autonomia, per aconseguir satisfer les nostres necessitats a partir del treball propi, la creativitat i l’esforç; gestionant els recursos de forma democràtica i per l’interès comú.

Solidaritat Obrera no depèn d’altres ens ni organitzacions, ni rep subvencions de cap mena; el conjunt de recursos surten de les quotes del conjunt de la seva afiliació.

FAQs

Preguntes i respostes més freqüents.

Qualsevol treballadora pot estar afiliada al sindicat sense que importin les seves conviccions polítiques o les seves creences religioses. Només cal que es comprometi a acceptar el nostre pacte associatiu i a respectar les decisions preses a l’assemblea.

No poden ser considerades treballadores com ara empresaris, rendistes, grans propietaris, executius, alts càrrecs i càrrecs polítics de l’administració de l’estat, així com, membres de les forces de seguretat de l’estat.

Solidaritat Obrera és un sindicat que es caracteritza per ser una organització en la qual les decisions es prenen des de la base : on la gent participa, on no hi ha dirigents i on hi ha una total llibertat i igualtat en l’intercanvi d’idees, opinions i iniciatives.

Solidaritat Obrera s’organitza a partir de les seccions sindicals, dins de cada empresa, deixant plena autonomia a aquestes a participar en comitès d’empresa.

Afiliant-te i assumint el pacte associatiu; participant i aportant en aquells àmbits del sindicat on et sentis més còmode per desenvolupar el suport mutu i la solidaritat  amb la resta de companyes.

A través de la seva assemblea d’afiliades i els grups de treball específics. Prenen els acords corresponents de forma horitzontal i democràtica. 

En empoderament personal i col·lectiu, tant dins del teu lloc de treball com a nivell social. A més de poder utilitzar els recursos disponibles a nivell legal i sindical.