Grup d’Acció Social

Som un Sindicat d’Oficis Varis que va néixer fa tres anys amb una vocació antiautoritària i basant-se en els principis anarcosindicalistes de la lluita obrera i de classe. Com a organització totalment autònoma no tenim cap vinculació o dependència d’organitzacions polítiques, religioses o econòmiques.

Pensem que és la nostra responsabilitat estendre la tasca sindical més enllà de l’àmbit laboral. Per això volem treballar activament per teixir xarxes de suport i ajuda amb entitats socials sense ànim de lucre que fan una tasca tan important per la nostra societat, com es dotar de dignitat a les persones més vulnerables, ja sigui tenint-ne cura, cobrint-ne les seves necessitats bàsiques o empoderant-los per formar part activa de la nostra societat.

Des del Grup d’Acció Social ens hem dotat de mecanismes per fer aquesta tasca que consten de col·laboracions puntuals, donacions per cobrir primeres necessitats o accions de suport i difusió de la vostra tasca, per tal de teixir aliances que puguin ajudar-nos a fer una societat més justa i igualitària.

Secretaria del Grup d’Acció Social
acciosocialsoli@gmail.com


COMUNICATS DEL GRUP D’ACCIÓ SOCIAL