Skip to content

Acció SOCIAL

Des de Solidaritat Obrera  ens responsabilitzem per estendre la tasca sindical més enllà de l’àmbit laboral. Per això volem treballar activament per teixir xarxes de suport i ajuda amb entitats socials sense ànim de lucre que fan una tasca tan important per la nostra societat, com és dotar de dignitat a les persones més vulnerables, ja sigui tenint-ne cura, cobrint-ne les seves necessitats bàsiques o empoderant-los per formar part activa de la nostra societat.

Des del  d’Acció Social ens hem dotat de mecanismes per fer aquesta tasca que consten de col·laboracions puntuals, donacions per cobrir primeres necessitats o accions de suport i difusió de la vostra tasca, per tal de teixir aliances que puguin ajudar-nos a fer una societat més justa i igualitària.

Actualment col·laborem amb aquest conjunt d’organitzacions i espais, algunes d’elles són grups específics que es troben dins del propi sindicat.

 

Sororitat Obrera

Sororitat Obrera és un espai de dones i per a dones, on empoderar-nos i deconstruir-nos amb la idea de compartir, créixer i recolzar-nos les unes a les altres, creant una xarxa. Un lloc on sentir-nos lliures i segures.

Volem fer gran la xarxa feminista, compartint projectes amb altres col·lectius, treballant juntes per assolir un món on cap dona hagi de tenir por de sortir a córrer per un parc, o per tornar a casa de nit: Ens volem vives!

Estem creant un espai on poder fer xerrades, debats, on compartir històries, inquietuds i on aprendre a entendre que la sororitat, és clau per a la nostra alliberació: Ens volem lliures!

Tenim un racó on treballar en deconstruir-nos i on ser crítiques amb la societat quan es cometin assassinats i injustícies envers les dones: Som combatives!

Perquè, també en el feminisme, la lluita és l’únic camí i perquè la revolució serà feminista, o no serà!

Jubilades Solidàries

Amb el nom de Jubilades Solidàries es constitueix la secció de jubilats i pensionistes de la Confederació Sindical Solidaritat Obrera.

Aquesta agrupació no es crea amb la intenció de fer una associació més que promocioni l’oci entre les persones jubilades, sinó que neix amb una ambició reivindicativa.

Ja no som treballadores en actiu, però encara som aquí i no tenim intenció que se’ns trobi a faltar o que se’ns oblidi. Volem que la nostra herència per a les generacions futures siguin unes condicions de vida dignes.

Considerem que les pensions públiques són una manifestació de solidaritat intergeneracional: els treballadors actius d’avui, contribueixen amb les seves aportacions a proporcionar uns emoluments capaços d’atorgar una vida digna als que ja no són actius, igual que aquests van fer al seu dia.

Aquesta solidaritat, encara que és obligada, està gestionada per l’Estat (a través de la Seguretat Social). Entenem que són les persones, és a dir, la pròpia societat la que ha de gestionar la seva solidaritat.

I. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ incloent les pensions com a dret fonamental dins del seu redactat en el seu Primer Títol, en lloc dels articles 41 i 50 actuals en què es parla de les pensions.

Aquesta inclusió no ha de pressuposar l’acatació d’aquesta Carta Magna, fonamentalment pel que fa a la monarquia o l’assumpció d’un sistema de lliure empresa econòmic, ja que aquest sistema només significa llibertinatge empresarial i explotació esclavitzada dels treballadors, causes de la desigualtat, la gana i les injustícies que afligeixen la nostra societat.

II. REVISIÓ DE LES PENSIONS segons l’increment del cost de la vida.

III. ACTUALITZACIÓ DE LES PENSIONS immediatament al Salari Mínim Interprofessional, incrementant-se de forma gradual fins a assolir el que recomani la Carta Social Europea per als pensionistes espanyols (uns 1.200 €).

Aquesta és una mesura fonamental perquè les percepcions més baixes estiguin d’acord amb proporcionar una vida humana digna a les persones grans.

IV. INCREMENT INVERSAMENT PROPORCIONAL de les pensions en el futur, per tal de tancar la bretxa diferencial quant als emoluments percebuts.

V. EQUIPARACIÓ DE LA DONA en relació amb l’home pel que fa a les percepcions, ja que reben actualment al voltant del 65% del que cobren els homes.

Quan deixaran les dones de ser éssers humans de segona?

IV – DEROGACIÓ DE LES 2 ÚLTIMES REFORMES LABORALS I DE PENSIONS I DE LA LLEI 15/97

Si només es crea ocupació precària, malament es podran finançar les pensions, la sanitat, cobrir la desocupació, etc. etc.

Si se segueix privatitzant, difícilment es proporcionaran unes prestacions sanitàries dignes, ja que l’objectiu de tot empresari és omplir les butxaques el més ràpidament possible.

No consentim que la primera auscultació que es faci en arribar a un centre sanitari sigui la de la cartera.

SoLIDARITAT OBRERA
Unitat d'acció social.

A més del sindicat la nostre militància tambè participa activament d’aquest espais i organitzacions.