Skip to content

ENDOLLISME A LA FUNDACIÓ TMB

CONTINUA LA GRAN VERGONYA

Sembla que els vells costums dels màxims representants de TMB no canvien per molt que canviïn els colors polítics. Aquests costums es basaven en l’endollisme i pujades salarials astronòmiques.

Dins d’aquestes pràctiques fa uns anys es va crear la “Fundació TMB” que hauria de partir de bones intencions socials, però segons sembla, ara serà usada com a porta del darrere per a col·locar a amics/amigues, afiliats/des familiars i una infinitat de relacions d’amistat, familiar o personal.

Fa uns dies va sortir publicat un avís en el butlletí oficial de la província de Barcelona d’una convocatòria externa de caràcter laboral temporal denominada “Coordinació de Projectes de la Fundació TMB”.

Aquesta convocatòria no ha tingut el preceptiu procés intern de promoció, en compliment d’acords, pactes i convenis. Com a Secció Sindical hem demanat explicacions a la reunió del passat dia 23 i per escrit a la molt Alta Direcció de TMB, entre elles a la Presidenta de TMB, Rosa Alarcón.

La resposta a aquesta petició ha estat “que la Fundació TMB no està subjecta a les condicions de conveni i/o pactes de FMB”. Conclusió: la Fundació es nodreix de treballadors i treballadores de Metro, Bus o Telefèric indistintament, a més de fons i recursos de TMB, però no li és aplicable cap dels pactes, acords o convenis de cap de les empreses de TMB. Podríem dir que estem parlant d’una il·legalitat.

Aquesta Secció Sindical entén que tot aquest entramat, i aquest avís, només té una finalitat, col·locar a una persona en particular amb alguna mena de relació, qualsevol, amb algú de la molt Alta Direcció d’aquesta empresa.

Com no solem mossegar-nos la llengua, ni creiem que sigui un tema per a oblidar, aquí escrivim aquestes inicials, C.G.V., i que cadascú tregui les seves conclusions. Ja vam dir en el seu moment que el xec en blanc lliurat per 5 sindicats en la signatura de la nova contractació no fa més que donar via lliure, i esperonar de pas, a la Direcció a fer amb la contractació el que li plagui sense haver de rendir comptes a la part social i menys encara fer respectar els acords, pactes i convenis que afecten aquesta mena de situacions.