Skip to content

MANIFEST CONJUNT MOVIMENTS SOCIALS I ENTITATS VEÏNALS BDN

Davant de la tragèdia humanitària de l’incendi d’una nau del barri del Gorg, que ha costat la vida de 4 persones i diferents ferits, així com la mediatització de les condicions infrahumanes i indignes en les quals es veuen obligades a viure centenars de persones, exposem:

En primer lloc, denunciem la contínua criminalització de la pobresa, per part de l’alcalde Albiol, i del conjunt del PP, així com l’ús d’un discurs de l’odi i de la confrontació, a través del racisme, en les seves declaracions. Aquest Govern només practica una acció política basada en la propaganda híper personalista que amaga la seva inacció pel que fa a polítiques socials, alhora que es dedica a confrontar les veïnes per fomentar el conflicte, sense aportar cap solució a les problemàtiques reals que patim a Badalona. Ho hem pogut veure en la tragèdia de l’incendi, però també ha tingut la mateixa actitud amb les persones afectades per l’esfondrament del Passatge la Torre.

La falta de voluntat real per part de l’alcaldia de proposar solucions a la urgent necessitat d’habitatge digne per a les persones víctimes de l’incendi s’ha evidenciat per la falta de proactivitat per part de les directrius dels Serveis Socials municipals així com per la tardança a comunicar de forma fefaent a les persones afectades les possibles solucions al més curt termini. Ha estat necessària la mediació i la pressió, tant de les mateixes persones afectades com de les organitzacions que els donen suport, per tenir una comunicació directa. Creiem que l’oferiment d’albergs tant a Badalona com a Barcelona s’ha de mantenir i apropar-se a les persones afectades, que durant anys han estat oblidades per part de totes les Administracions, per començar un acompanyament real i establir una confiança en la cerca d’alternatives habitacionals estables (els albergs són mesures d’urgència, però no estables).

Volem reiterar tot el suport a l’autoorganització de les afectades de l’incendi de la nau de Gorg, així com animar a tota la gent de Badalona a secundar les mobilitzacions que convoquin. També celebrem les continues mostres de suport de múltiples organitzacions i persones, fent una gran xarxa de suport.

És del tot necessària una regularització de la situació de totes les persones migrants que viuen en la nostra societat i es veuen condemnades a un cercle infinit de misèria i estigmatització alhora que es troben invisibilitzats, per això, és fonamental facilitar i agilitzar l’empadronament. A més a més, creiem adient que per poder intervenir positivament en emergències sobrevingudes, com la del tràgic incendi en la nau del Gorg, cal aplicar la figura jurídica de regularització extraordinària per causes humanitàries per aquelles persones que es trobin en una situació d’extrema vulnerabilitat. És intolerable que cap persona sigui discriminada pel seu lloc de naixement. El cercle pervers que condiciona la possibilitat de regularitzar la situació de milers de persones a tenir una oferta de feina estable (i amb uns requisits econòmics fora de tota realitat) només provoca que es facin més profundes les grans desigualtats socials. Per les mateixes raons també s’ha d’abolir l’actual Llei d’estrangeria que vulnera tota legislació internacional en favor dels drets humans, i ens divideix i ens confronta al conjunt de la societat. Tota persona ha de ser reconeguda com a tal, sense distincions.

Badalona, com tota l’Àrea Metropolitana, pateix de forma acarnissada la falta d’habitatge públic, i de lloguer social, com ho reflecteixen els milers de desnonaments anuals sense alternativa habitacional. L’estratègia política de convertir l’habitatge en una mercaderia, en lloc de ser un bé protegit, només ha beneficiat al gran capital en la seva recerca rendista d’aconseguir guanys monstruosos especulant amb la vida de la gent. La majoria social treballadora i popular es veu privada de l’accés a un habitatge digne. El cas de la nau del Gorg no és excepcional, sinó que mostra la cruel realitat de moltíssimes persones.

Cal combatre l’emergència habitacional i també la pobresa energètica, garantint els drets humans fonamentals com són l’accés universal a l’aigua potable i a l’energia per part de col·lectius tan vulnerables i invisibilitzats com són les treballadores precaritzades migrants o no.

És intolerable que a la vegada que milers de persones es veuen abocades a malviure al carrer o okupar habitatges buits sense ús per poder sobreviure, hi hagi milers de pisos buits en la nostra ciutat. És incomprensible que davant de l’emergència habitacional que patim des de fa més d’una dècada, l’últim registre de pisos dati del 2011 i que no hi hagi cap pla per part de les Administracions per disposar d’aquests habitatges que estan buits mentre s’especula amb el seu valor. En aquest registre a Badalona de l’any 2011 hi havia més de 8.000 pisos buits.

Creiem de vital importància que es millorin tant els que recursos materials i humans que disposa a Serveis Socials i a l’Oficina Local d’Habitatge, com l’actitud i la política de confrontació per part de l’Administració amb els moviments socials. Ha estat la societat organitzada la que, davant de la inacció (o acció insuficient malgrat els esforços de les treballadores socials) dels governs, ha actuat en xarxes de solidaritat i suport mutu per intentar trobar solucions davant dels greus problemes sociopolítics. Són les Administracions les que tenen la responsabilitat de fer-ho.

A més a més, veiem amb preocupació el fet que les desigualtats socials i la pobresa severa augmentaran a causa de la pandèmia que patim, en forma de retallades i crisis social. A això se li ha de sumar que ja veníem d’una profunda crisi econòmica i social amb més d’una dècada de conseqüències i sense que la majoria social se n’hagi pogut recuperar.

Per últim, volem fer una crida a tots els moviments socials i entitats veïnals de la ciutat a reflexionar sobre la necessitat de construir una coordinació estable de totes les organitzacions que busquen lluitar contra les múltiples opressions i injustícies que patim.

La gent de Badalona sempre ha respost davant de tot conflicte o problemàtica que sorgeix i moltes de les persones que hi participen activament són gairebé les mateixes. Per això creiem important establir una coordinació estable que ajudi a ser més eficients i contundents en les mobilitzacions populars, alhora que comencem a construir un moviment organitzat i popular que ajudi a la solidaritat i el suport mutu per aconseguir millores pel conjunt de les classes treballadores i populars.

Firmants:


Sindicat de Llogateres de Badalona
Plataforma Afectats per la Crisis (PAC) Badalona
Badalona pel Clima
Plataforma Badalona Acull
StopMaremortum Badalona
Grup Local Badalona de Som Energia Cooperativa
PAH Badalona
Els Verds de Badalona
Solidaritat Obrera
CGT Barcelonès Nord
Plataforma Sant Roc Som Badalona
Casal d’amistat amb Cuba de Badalona
CDR Badalona
Associació Cultural L’Independent de Badalona
Plataforma Antifeixistes Badalona
Casal Antoni Sala i Pont
Aliança contra la pobresa energètica (APE)
Observatori ciutadà municipal de Badalona
Marea pensionista Badalona