Skip to content

AMPLIACIÓ FONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL

METRO DE BARCELONA

El Fons d’Emergència Social de Solidaritat Obrera Metro de BCN és una eina del Grup d’Acció Social que li permet donar una resposta ràpida, en forma d’ajut econòmic, a totes aquelles emergències socials que ens arriben a través d’entitats amigues que formen part del teixit social proper on Solidaritat Obrera treballa des dels seus inicis.

El Fons d’Emergència Social s’estableix anualment amb l’import que resulta del 3% del saldo bancari a 1 de gener i el gestiona de forma autònoma el Grup d’Acció Social.

Donada la situació d’excepcionalitat actual, on la crisi econòmica social afectarà amb crueltat els més vulnerables, els Grups de Secretaria i Acció Social, amb la viabilitat del Grup de Finances, hem decidit dotar d’una partida extraordinària el Fons per poder donar resposta a totes les emergències que puguem gestionar. Si en saps d’alguna situació com aquesta fes-la arribar a la nostra Secretaria. Ara mateix, la nostra prioritat és lluitar perquè es protegeixi la salut de les treballadores de Metro en el desenvolupament de la seva feina, però no volem oblidar-nos de les nostres veïnes amb greus dificultats i farem un esforç per ser fidels als nostres principis: Solidaritat i Suport Mutu.