Skip to content

Solidaritat Obrera davant les mesures preses per la crisi del coronavirus

El Sindicat Solidaritat Obrera Barcelona, davant les mesures preses pels governs i davant l’actitud mostrada per nombroses empreses en les quals tenim seccions sindicals actives, per l’expansió del coronavirus, manifesta el següent:

– Cridem a tota la població treballadora a la calma, però també a estar vigilants i actius en la defensa dels seus drets sanitaris i laborals.

– Exigim que es prenguin les mesures preventives adequades en tots els centres de treball, paralitzant el treball on hagi de fer-se segons criteris mèdics i posant a la disposició dels treballadors i treballadores tots els mitjans i equips de protecció que siguin necessaris, com a gels, màscares, tests de la malaltia, etc. Exigim la immediata obertura de procediments penals contra les direccions de les empreses que no facin cas a les recomanacions mèdiques i a la normativa de prevenció de riscos laborals.

– Exigim que, immediatament, s’aprovi la legislació necessària per a considerar tota baixa derivada del coronavirus, o de períodes de quarantena o aïllament derivats del coronavirus, com a accident de treball i que, per tant, els treballadors i treballadores percebin durant les mateixes el 100% del seu salari.

– Exigim l’aprovació immediata de la legislació necessària perquè les treballadores i treballadors que hagin de deixar de treballar o adaptar la seva jornada per a cuidar de menors, persones majors o persones especialment vulnerables facin ús d’un permís retribuït amb el 100% del seu salari i no recuperable.

– Exigim, també, que s’aprovin immediatament ajudes econòmiques suficients per a totes les persones en situació de vulnerabilitat social, econòmica o sanitària, així com per a les famílies treballadores en atur o en situació d’exclusió. La precarietat i la pobresa són un dels principals factors de risc sanitari en la nostra societat. No permetrem que polítics i organitzacions empresarials surtin demanat baixades de impostos per les empreses per esmorteir el possible impacte econòmic.

– Exigim la contractació per part de la sanitat pública d’un contingent de professionals sanitaris suficient per a fer front a aquesta situació, així com l’augment immediat i substancial dels recursos financers disponibles per a la sanitat pública i la garantia que els treballadors sanitaris treballaran en condicions de seguretat. El pressupost de la Corona, les despeses militars, o les bonificacions sense justificació a empreses, organismes patronals o entitats religioses, han de destinar-se substancialment a fer front a la malaltia. El nostre sindicat no rep subvencions públiques i continuem funcionant pel suport i col·laboració que ens presten els treballadors. Estem segurs que altres institucions, que fan gala de popularitat en els mitjans de comunicació, podrien fer el mateix en aquesta situació d’urgència.

– Cridem a totes les organitzacions sindicals i de la classe obrera a romandre vigilants i actives en la defensa dels drets laborals i sanitaris de la classe treballadora. El recurs a la inspecció de treball, les denúncies penals, la protesta pública i la paralització de les activitats segons l’article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, són instruments que hem d’usar si és necessari.

En Solidaritat Obrera som conscients que la gravetat de la situació actual prové fonamentalment del procés de retallades i privatitzacions dut a terme en la sanitat pública. No es tracta de la gravetat de la malaltia (sense menysprear-la, tampoc) sinó de la incapacitat d’un sistema públic de salut gairebé desmantellat (per la temporalitat dels treballadors, les retallades en recursos i en nombre de llits, la gestió privada per fons d’inversió d’hospitals, etc.) d’evitar ser desbordat per la malaltia. A aquesta situació ens han portat els capdavanters del Capital i del mercat desregulat amb les seves polítiques d’austeritat. Hem de recordar-ho quan tot passi i actuar en conseqüència.

TREBALLADORS: PROTEGIU-VOS I CUIDEU-VOS!

ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES ENS PROTEGIM JUNTS

DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS.

ALS CAPITALISTES NO ELS IMPORTA LA NOSTRA SALUT SI NO SOM CAPACES D’OBLIGAR-LOS A FER ALGUNA COSA

 ORGANITZAR-NOS ÉS DEFENSAR LES NOSTRES VIDES